Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 14.05.2020
  • 0 
  • 0 
Poszukiwacze lokalnych tradycji

Poszukiwacze lokalnych tradycji
  • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Ukraina
Opis projektu
Projekt „Poszukiwacze lokalnych tradycji” to pilotażowy projekt szkoleniowy zrealizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna we współpracy z Młodzieżową Fundacją Europejskich Inicjatyw z Żytomierza w 2016 r. Pierwsze szkolenie, podczas którego dzieliliśmy się swoim doświadczeniem w zakresie edukacji o dziedzictwie, odbyło się w marcu 2016 roku w Żytomierzu i skierowane było do miejscowych edukatorów, animatorów i nauczycieli. W kwietniu 2016 r. odbyła się podsumowanie pierwszego spotkania oraz ewaluacja warsztatów przeprowadzonych przez uczestników szkolenia.

Partnerzy projektu
  • Młodzieżowa Fundacja Europejskich Inicjatyw z Żytomierza

Rezultaty projektu
Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE