Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 07.12.2021
  • 0 
  • 0 
Ja-aktywistka. Seminarium wspierające dla działaczek organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych

Ja-aktywistka. Seminarium wspierające dla działaczek organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych
  • Obszar tematyczny: rozwój i wsparcie trzeciego sektora
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Polska
    • Ukraina
Opis projektu
„Ja-aktywistka. Seminarium wspierające dla działaczek organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych” to projekt szkoleniowo-inspiracyjny z częścią praktyczną skierowany do ukraińskich aktywistek z organizacji partnerskich: Fundacja Młodzieżowych Inicjatyw Europejskich (MFEI) z Żytomierza i Platforma Inicjatyw Teplitsia ze Słowiańska. Celami projektu było poszerzenie wiedzy i nabycie przez uczestniczki praktycznych umiejętności w zakresie działań zapobiegających wypaleniu zawodowemu aktywistek i wsparcia kobiet zaangażowanych w działania oddolne; transfer wiedzy, umiejętności i doświadczeń zebranych w polskim kontekście przez Pracownię Etnograficzną w zakresie rozwoju instytucjonalnego i osobistego oraz metod wspierających dobrostan kobiet zaangażowanych w działalność trzeciosektorową oraz wzmocnienie kobiet działających w organizacjach pozarządowych i ruchach nieformalnych, przeciwdziałanie stereotypom płciowym i dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć. Główną część projektu stanowiło szkolenie online „Fokus na aktywistkę. Spotkania o wypaleniu dla aktywnych kobiet”, które będą odbywało się we wrześniu 2021 r. w środowe wieczory i w jedną z niedziel. Spotkania prowadziła Magdalena Tchórznicka, trenerka umiejętności miękkich, ekspertka, moderatorka, prowadząca programy edukacyjne i doradcze. Na szkoleniu poruszane były tematy: co to jest wypalenie, jak je rozpoznać, jak o nim mówić, jak słuchać swojego ciała i swoich emocji, jak pracować nad motywacją i samoświadomością, jak stworzyć swój indywidualny plan zmiany. W szkoleniu wzięło udział 12 aktywistek. Były to członkinie bądź współpracownice organizacji partnerskich, pracujące w obszarze edukacji nieformalnej, partycypacyjnej, obywatelskiej i regionalnej, osoby szukające nowych rozwiązań, inspiracji i wsparcia w swojej pracy. Uczestniczki wymieniały się wiedzą i doświadczeniem, rozmawiały o trudnościach związanych z łączeniem różnych ról społecznych oraz stereotypami dotyczącymi kobiet ze szczególnym uwzględnieniem roli aktywistki i działaczki. Uczyły się rozpoznawać i formułować potrzeby, zagrożenia i szanse związane z aktywizmem kobiet, poznawały narzędzia i metody samorozwoju związanego z rolą aktywistki oraz w obszarze rozwoju swojej organizacji. Wartością dodaną projektu jest pochodzenie uczestniczek różnych regionów Ukrainy, co umożliwiło wzajemne poznanie się, nawiązanie znajomości, poznanie swoich doświadczeń, praktyk i regionalnych kontekstów działania oraz dalszej współpracy w wybranym obszarze, ułatwiło integracje i przełamywanie regionalnych stereotypów. Na szkoleniu uczestniczki nabyły wiedzę i umiejętności pozwalające im działać ku poprawie warunków pracy w swoich organizacjach. W dalszej części projektu mogły wypróbować je w działaniu poprzez przygotowanie i realizacje procesu zmiany w swoich organizacjach. Szkolenie wspierały merytoryczne materiały audiowizualne i tekstowe, uzupełniające i pogłębiające wiedzę przekazywaną podczas szkolenia online. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia serii filmów z wykładami o wypaleniu oraz sekwencjami jogi oraz zapoznania się z publikacją.

Partnerzy projektu

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE