Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 14.05.2020
 • 0 
 • 0 
Jak działać lokalnie? Szkolenie dla działaczy sektora pozarządowego

Jak działać lokalnie? Szkolenie dla działaczy sektora pozarządowego
 • Obszar tematyczny: rozwój i wsparcie trzeciego sektora
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Ukraina
Opis projektu
Projekt "Jak działać lokalnie? Szkolenie dla działaczy sektora pozarządowego" to projekt szkoleniowo-seminaryjny z częścią praktyczną dotyczący projektowania, przeprowadzania i ewaluacji diagnoz lokalnych, skierowany do aktywistów i osób działających oddolnie na wschodnich terenach Ukrainy. Szkolenie odbyło się w czterech ukraińskich miejscowościach: Kramatorsku, Słowiańsku, Drużkiwce i Bachmucie. Poprzez pracę metodą projektu zakładającą różne formy pracy warsztatowej, dyskusje i pracę w terenie, dążyliśmy do realizacji naszego podstawowego celu, jakim jest poprawa jakości oddolnych projektów partycypacyjnych, animacyjnych i inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców, a realizowanych przez ukraińskich aktywistów i działaczy związanych z naszymi organizacjami partnerskimi: Vilna Khata z Kramatorska, Teplitsia ze Słowiańska, Nowa Drużkiwka z Drużkiwki oraz Fundacji Odrodzenie i Rozwój z Bachmutu. Projekt miał wymiar praktyczny – uczestnicy zdobyli i mogli wypróbować w działaniu konkretne umiejętności i wiedzę związaną z przygotowaniem i realizacją diagnoz lokalnych w kontekście oddolnych działań obywatelskich i partycypacyjnych.

Partnerzy projektu
 • Vilna Khata z Kramatorska
 • Teplitsia ze Słowiańska
 • Nowa Drużkiwka z Drużkiwki
 • Fundacji Odrodzenie i Rozwój z Bachmutu

Rezultaty projektu
Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE