Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 14.05.2020
  • 0 
  • 0 
Poszukiwacze lokalnych tradycji

Poszukiwacze lokalnych tradycji
  • Autor/wydawca: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego
Opis publikacji
Publikacja "Poszukiwacze lokalnych tradycji"/"У пошуках національних скарбів" powstała jako efekt projektu szkoleniowego Poszukiwacze lokalnych tradycji, współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 
Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna w Żytomierzu w marcu i kwietniu 2016 roku. Podczas szkolenia, skierowanego do miejscowych edukatorów, animatorów i nauczycieli, dzieliliśmy się swoim doświadczeniem w zakresie edukacji o dziedzictwie. Chcielibyśmy, by nasz przekaz dotarł także do innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, które chciałyby skorzystać z naszych propozycji. Do nich kierujemy tę niewielką publikację.

Co zawiera publikacja?


Pierwszy rozdział to krótkie przedstawienie Stowarzyszenia. W rozdziale drugim prezentujemy założenia merytoryczne stojące za naszymi działaniami edukacyjnymi: piszemy o tym, czym jest dla nas dziedzictwo, kultura, tradycja, tożsamość i lokalność, a także czym
są narzędzia etnograficzne, do których odwołujemy się w naszej pracy. Rozdział trzeci to zebrane polskie przykłady pracy z dziedzictwem lokalnym, z odsyłaczami do stron internetowych konkretnych projektów, które mogą służyć za inspiracje w tworzeniu własnych
scenariuszy zajęć. Na końcu zamieściliśmy kilka propozycji krótkich ćwiczeń, które dotyczą takich tematów jak kultura, tradycja, dziedzictwo i lokalność.

Licencja
  • Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Języki wydania
  • ukraiński

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE