Loading...
Fundacja Puszczy Rominckiej
Romincka Forest Fund
Фонд Роминской Пущи
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: Szkolna 1, 19-504 Żytkiejmy, Polska

Strona www: https://pkpr.warmia.mazury.pl/fpr/

Forma prawna: fundacja

Fundacja Puszczy Rominckiej została założona w 2006 roku, KRS - 0000254743. Głównymi celami Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, podejmowanie działań na rzecz ochrony historycznego dziedzictwa kulturowego, podtrzymywania i kultywowania tradycji oraz rozwijania współczesnej kultury i sztuki, promocja i rozwój turystyki przyjaznej środowisku, wspieranie i rozwijanie aktywności środowisk lokalnych. Aby realizować cele Fundacja aktywnie chroni przyrodę, organizuje konferencje, szkolenia, warsztaty, zajęcia, publikuje materiały, zdobywa fundusze na opracowania naukowe, inwentaryzacje. Swoje projekty Fundacja realizuje zarówno w kraju (ze szczególnym naciskiem na Puszczę Romincką i okolice), jak także poza granicami Polski. Współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami z Polski, Rosji, Litwy, Mołdawii i Kazachstanu. Głównym jej partnerem jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.


Ostatnio dodane projekty

Ostatnio dodane zasoby

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE