Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 05.11.2023
  • 0 
  • 0 
Ukraina – Park Narodowy „Huculszczyzna”: pozaformalna edukacja prowadzona w oparciu o miejscowe zasoby przyrodnicze i kulturowe

Ukraina – Park Narodowy „Huculszczyzna”: pozaformalna edukacja prowadzona w oparciu o miejscowe zasoby przyrodnicze i kulturowe
  • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Ukraina
Opis projektu
W ramach projektu zorganizujemy w Parku Narodowym "Huculszczyzna" (ukraińskie Karpaty) cykl nieformalnych zajęć edukacyjnych, które tematycznie spajać będą konie huculskie. Zajęcia zgrupowane będą w 6 tematów, łącznie 32 zajęcia, uczestniczyć będzie w nich 60 dzieci - miejscowych i uchodźczych. Zajęcia odbywać będą się zarówno w Centrum Naukowo-Edukacyjnym Parku, jak i w terenie, zawierać będą wiele elementów praktycznych. Uczestnicy nie tylko zyskają nową wiedzę i umiejętności, ale będą mogli też wyciszyć się, "odstresować". Dodatkowo przeprowadzimy 16 zajęć jeździeckich z elementami hipoterapii - dla dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i psychicznymi. Park Narodowy "Huculszczyzna" planuje kontynuować działania i po zakończeniu projektu.

Partnerzy projektu
  • Park Narodowy "Huculszczyzna"
  • Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE