Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 03.11.2023
  • 0 
  • 0 
Ukraina - Czeremoski Park Narodowy: utworzenie pilotażowego centrum rehabilitacji dzikich zwierząt

Ukraina - Czeremoski Park Narodowy: utworzenie pilotażowego centrum rehabilitacji dzikich zwierząt
  • Obszar tematyczny: ochrona przyrody
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Ukraina
Opis projektu
Projekt służył rozwiązaniu problemu powszechnego w rozwiniętych krajach i społeczeństwach - jak humanitarnie postępować ze znajdowanymi chorymi i rannymi dzikimi zwierzętami, co z nimi robić, by ograniczyć ich cierpienie i w miarę możliwości dać szansę na powrót do natury. W Polsce zajmują się tym ośrodki rehabilitacji prowadzone przez parki narodowe, krajobrazowe, NGOsy, w Ukrainie - praktycznie takich ośrodków nie było, problem jednak był, i to palący. W ramach projektu założyliśmy pilotażowe centrum rehabilitacji dzikich zwierząt w Czeremoskim Parku Narodowym. Pracownik parku, który został kierownikiem centrum, odbył staż w polskim ośrodku rehabilitacji zwierząt. Zorganizowaliśmy też 2 wyjazdy studyjne do Polski, w czasie których przedstawiciele 5 parków narodowych zachodniej Ukrainy zapoznali się z polskim systemem funkcjonowania ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, rozwiązaniami prawnymi i praktycznymi.

Partnerzy projektu
  • Park Narodowy "Czeremoski"
  • Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE