Loading...
 • Biblioteka
 • Opublikowano: 26.02.2022
 • 0 
 • 0 
Wind of change - handbook PL

Wind of change - handbook PL
 • Autor/wydawca: Stowarzyszenie LEVEL UP
Opis publikacji
Publikacja powstała w ramach projektu "The wind of change". Znajdziesz w niej informacje dotyczące tego: - jak w kreatywny sposób wypracować inicjatywę - jak założyć NGO - jak tworzyć badania społeczne i jak przedstawiać ich wyniki w kreatywny sposób - czym są kompetencje liderskie oraz jak istotne jest budowanie zespołu - jak rozpocząć działania jako wolontariusz oraz e-wolontariusz - czym jest ROWE, Kanban, agile i jak mogą Ci pomóc w prowadzeniu własnych inicjatyw - jak podejmować działania promocyjne i jakie kanały można wykorzystywać.
Publikacja jest dostępna na naszej stronie www (levelupngo.com) w języku polskim, angielskim i rumuńskim.
Licencja
 • Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Języki wydania
 • polski
 • angielski
 • rumuński

Wind of change - handbook

 • Author/publisher: Stowarzyszenie LEVEL UP
Publication description
The publication was created as part of the "The wind of change" project. In it you will find information on: - how to creatively develop an initiative - how to set up an NGO - how to create social research and how to present its results in a creative way - what are leadership competencies and how important it is to build a team - how to start social activities as a volunteer and e-volunteer - what is ROWE, Kanban, agile and how they can help you in running your own initiatives - how to undertake promotional activities and what channels can be used. The publication is available on our website (levelupngo.com) in Polish, English and Romanian.

Licence
 • Publikacja „Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w szkole podstawowej” jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zezwala się na dowolne wykor

Languages
 • polish
 • english
 • romanian

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE