Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 28.06.2019
  • 0 
  • 0 
Mechanizmy decyzyjne w organizacjach pozarządowych

Mechanizmy decyzyjne w organizacjach pozarządowych
  • Autor/wydawca: Ewa Bracha, Krzysztof Stanowski / Fundacja Edukacja dla Demokracji
Opis publikacji
Struktura organizacji i sposób jej funkcjonowania (kultura organizacyjna) powinny umożliwiać efektywne działanie, ale również odzwierciedlać wartości, dla których została powołana. Rozdźwięk może doprowadzić do obniżenia wiarygodności i/lub efektywności organizacji. Zaproponowane w broszurze rozwiązania są efektem kilkunastu lat doświadczeń w pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Zarówno organizacji niewielkich - liczących kilkanaście osób, jak i dużych - skupiających kilkanaście tysięcy członków, lub międzynarodowych federacji. Jeżeli lektura tej książeczki skłoni czytelnika do refleksji nad strukturą i mechanizmami działania tworzonej właśnie organizacji lub sposobami usprawnienia organizacji istniejącej, spełni pokładane w niej nadzieje.

Licencja

Języki wydania
  • polski

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE