Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 22.02.2023
  • 0 
  • 0 
Kodeks dobrych praktyk dla klimatu i środowiska

Kodeks dobrych praktyk dla klimatu i środowiska
  • Autor/wydawca: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Opis publikacji
Zapraszamy do zapoznania się z II wydaniem "Kodeksu dobrych praktyk dla klimatu i środowiska", zaktualizowanym o dobre praktyki Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Edukacja dla Demokracji, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Sendzimira, Fundacji Stocznia, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” oraz Szkoły Edukacji PAFW i UW. 
 
„Kodeks dobrych praktyk dla klimatu i środowiska” powstał w ramach Strategii edukacyjnych działań ekologicznych w programach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na lata 2021-2023. W odpowiedzi na przyjętą strategię rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej zwaną Europejskim Zielonym Ładem, która zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych do niezbędnego minimum oraz rekompensatę emisji do 2050 roku, publikacja ma na celu wsparcie organizacji, które realizują Programy PAFW oraz ich odbiorców i odbiorczynie, w podejmowaniu własnych działań na rzecz neutralności klimatycznej. W ośmiu obszarach znajdują się praktyczne porady, jak zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko codziennych aktywności biurowych i różnych przedsięwzięć organizacyjnych.


Licencja
  • Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Języki wydania
  • polski

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE