Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 27.12.2023
  • 0 
  • 0 
Warsztaty aktywizujące i integrujące - przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Warsztaty aktywizujące i integrujące - przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.
  • Autor/wydawca: Stowarzyszenie "Dar Serca"
Opis publikacji
Stowarzyszenie "Dar Serca" działające przy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach po raz drugi przystąpiło do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Tematem tegorocznego projektu były "Warsztaty aktywizujące i integrujące - przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami". Dofinansowanie w wysokości 58 950,00 zł po raz kolejny umożliwiło pomoc osobom potrzebującym poza granicami państwa a tym samym przyczyniło się do rozszerzenia działalności Stowarzyszenia. Celem projektu był transfer wiedzy z zakresu aktywizacji osób starszych z niepełnosprawnościami, przekazanie teoretycznych i praktycznych informacji Pracownikom i Mieszkańcom Pensjonatu dla Osób w Podeszłym Wieku w Tbilisi. W naszych działaniach skupiliśmy się przede wszystkim na aktywizacji osób w podeszłym wieku z niepełnosprawnościami poprzez podniesienie ich aktywności fizycznej. Staraliśmy się ukazać, iż regularna aktywność fizyczna przez te osoby jest jednym z ważniejszych czynników łagodzących wpływ wieku i niepełnosprawności, oraz czynników umożliwiających tzw. pomyślne starzenie się pozwalające na podtrzymanie zdrowia i sprawności w życiu codziennym, samodzielnym wykonywaniu czynności samoobsługowych czy swobodnym przemieszczaniu się. Zaproponowane szkolenia teoretyczne i praktyczne, umożliwiły wypracowanie właściwych metod i narzędzi do realizowania i interpretowania problemów osób z różnymi ograniczeniami, a w rezultacie podniesienie kompetencji Personelu i poszerzenie oferty terapeutycznej ww. Pensjonatu. Podczas szkoleń teoretycznych nasi Partnerzy zapoznali się z realiami pracy Specjalistów Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach np. Rehabilitanta, Terapeuty, Instruktorów ds. Kulturalno-Oświatowych oraz Opiekunów. W szkoleniach praktycznych zwróciliśmy uwagę na potrzebę aktywizacji osób starszych z niepełnosprawnościami oraz w jaki sposób to realizować. Ważnym aspektem naszego projektu było przekazanie specjalistycznego sprzętu niezbędnego do zwiększenia aktywności fizycznej oraz odzieży i obuwia sportowego. Podopieczni Pensjonatu ponadto otrzymali laptopa oraz aparata cyfrowy.

Licencja

Języki wydania

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE