Loading...
  • Ogłoszenie organizacji
  • Opublikowano: 20.03.2023
Nabór na szkolenie PROJEKT NA WSCHÓD: MAJ 2023
Nabór na szkolenie PROJEKT NA WSCHÓD: MAJ 2023

Kogo poszukujemy?

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski (pracowników i wolontariuszy) prowadzących lub planujących rozpocząć współpracę międzynarodową w ramach partnerskiego projektu z jednym z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Centralnej, objętych programem RITA – Przemiany w regionie 

 


Do czego?

Szkolenie "Projekt na Wschód" dotyczy planowania, przygotowania i realizacji partnerskich projektów międzynarodowych i jest kierowane do osób mających w tym zakresie niewielkie doświadczenie lub niemających doświadczenia w ogóle. W ramach szkolenia będziemy pracować nad konkretnymi pomysłami na projekty realizowane z partnerami z jednego z wymienionych wyżej krajów, dlatego do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim te organizacje z Polski, które mają już organizację partnerską na Wschodzie i wstępny pomysł na wspólny projekt. Preferowane będą zgłoszenia z organizacji planujących pracę nad projektem o charakterze demokratyzacyjnym, rozwojowym bądź wymiany doświadczeń w zakresie transformacji społecznej.

Z każdej zgłaszającej się organizacji zapraszamy dwie osoby zaangażowane w planowanie i realizowanie wschodnich inicjatyw organizacji – ze względu na specyfikę szkolenia konieczny jest udział dwojga reprezentantów z organizacji (bez możliwości późniejszej zmiany wskazanych osób).

Fundacja zapewnia uczestnikom noclegi (w pokojach dwuosobowych), wyżywienie i materiały szkoleniowe podczas warsztatu. Uczestnicy pokrywają koszty swojego przejazdu na i z miejsca szkolenia.

 


Skąd?
Polska

Na kiedy?

Szkolenie odbędzie się w dniach 12-14 maja br. w Warszawie. Zajęcia rozpoczynamy o godz. 12:00 w piątek i kończymy o godz. 14:00 w niedzielę. Wymagany jest udział w całości szkolenia. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym osobom. Zainteresowani szkoleniem powinni wysłać swoje zgłoszenie do 30 marca 2023, korzystając z formularza

Ramowy program szkolenia można pobrać tutaj. Warsztaty poprowadzi zespół trenerski z FED: Tadeusz Rudzki, Agnieszka Świeczka, Katarzyna Krzemińska (koordynatorzy projektów międzynarodowych w FED).

Wyniki naboru opublikujemy do 12 kwietnia 2023.

Szkolenie jest realizowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE