Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 26.03.2020
  • 0 
  • 0 
Wsparcie polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej - edycja 2020

Wsparcie polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej - edycja 2020
  • Obszar tematyczny: rozwój i wsparcie trzeciego sektora
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Polska
Opis projektu
Celem projektu jest kontynuacja wsparcia polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji członkowskich Grupy Zagranica działających w tym obszarze i organizacji-beneficjentów Programu RITA. Projekt zakłada działania wzmacniające wewnętrznie polskie organizacje działające w ww. krajach w zakresie pozyskiwania środków, tworzenia partnerstw międzynarodowych i realizacji wspólnych projektów m.in. poprzez koordynowanie prac tematycznych grup roboczych, organizowanie eksperckich szkoleń, wsparcia konsultacyjnego indywidualnych organizacji, prowadzenie bazy potencjalnych źródeł finansowania oraz ułatwianie nawiązywania współpracy z organizacjami z krajów UE (w ramach platformy CONCORD).

Partnerzy projektu

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE