Loading...
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego"
pofile
Dane szkoły

Adres szkoły: ul. Wodna 11-13

Kraj: PL

Województwo: wielkopolskie

Typ szkoły: ponadpodstawowa

Strona www: www. zsgh.kalisz.pl

Link do profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Gastronomiczno-Hotelarskich-im-Janka-Bytnara-Rudego-1989407354435528/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1542368950769556&notif_t=page_invite

Liczba uczniów: Technikum 414, Branżowa Szkoła 168

Wiek uczniów: 14 - 19


Charakterystyka szkoły (informacja o szkole, zasoby własne, samorząd uczniowski, koła zainteresowań, koła europejskie, etc.)
ZSGH im. Janka Bytnara „Rudego" w Kaliszu to szkoła z wieloletnią tradycją. Powstała w lutym 1947 roku jako placówka przygotowująca młodzież do zawodu kucharza. Obecnie kształci w 8 zawodach branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej na poziomie Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia oraz Technikum. Młodzież ma możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu, tabletów, projektorów multimedialnych, monitorów i tablic interaktywnych oraz z nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Placówka posiada specjalistyczne pracownie przedmiotowe oraz warsztaty szkolne, które organizują bankiety na wysokim poziomie. Szkole przyznano wiele tutułów: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła dobrego wychowania”, „Szkoła promująca zdrowie", „Szkoła w chmurze", „Szkoła z klasą", "Szkoła bez przemocy". Realizujemy innowacje pedagogiczne,m.in. „Ekologia i kulinarny recykling” projekty unijne,mi.in. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów.", „Erasmus+”, projekty edukacyjne „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła dobrych manier”, „Wolność bez nałogów i współuzależnień”, "Moje finanse-moja przyszłość". Angażujemy się w działalność charytatywną. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski. Prowadzimy wiele kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, m.in. Klub Historyczny, Koło dietetyczne, teatralne, informatyczne, zajęcia sportowe,wokalno-artystyczne. Wskazujemy na właściwe postawy i wartości, a jako nadrzędne przesłanie traktujemy współpracę i partnerstwo całej społeczności szkolnej.


Atrakcje w miejscowości i regionie
Kalisz to najstarsze miasto w Polsce i drugie pod względem wielkości miasto w Wielkopolsce. Leży w dolinie rzeki Prosny. Jest jednym z głównych ośrodków kultu św. Józefa. Przez ponad 130 lat w Kaliszu istniała znana na całym świecie Fabryka Fortepianów i Pianin „Calisia”. Miasto słynie z andrutów kaliskich - lokalnego przysmaku, produkowanego od ponad 150 lat. Andrut to poniekąd symbol miasta, rozpoznawalny na równi z herbem i wizerunkiem ratusza. W Kaliszu zachował się fragment średniowiecznych murów miejskich, tzw. Baszta „Dorotka, która dziś mieści w swych murach Centrum Kaliskich Baśni i Legend. Miasto oferuje kilkanaście szlaków turystycznych, m.in. „Kalisz na Szlaku Bursztynowym”, „Szlakiem okolic Kalisza”, „Szlakiem muzycznego Kalisza”, „Kalisz Piastowski”, "Szlakiem zabytkowych kościołów". Na uwagę zasługuje ekspozycja multimedialna w kaliskim Ratuszu, ukazująca dzieje Kalisza i regionu. Atrakcją regionu jest m.in. Zamek Książąt Czartoryskich w Gołuchowie wraz z parkiem.


Kogo i do jakiej współpracy szukamy? (tematy, obszary i formy współpracy)
Poszukujemy szkoły zawodowe kształcące młodzież w branży hotelarsko–gastronomiczno–turystycznej. Formy: organizacja Europejskiego Dnia Języków Obcych, poszerzenie zagadnienia kuchnie świata o charakterystykę kuchni ukraińskiej /polskiej oraz wymiana doświadczeń w ramach warsztatów „Gotowanie na ekranie – Smaki Ukrainy /Polski” ( w przyszłości wspólne warsztaty w Polsce i/lub Ukrainie). W ramach rozwijania kompetencji zawodowych organizacja konkursu „Najpiękniejszy stół ukraiński /polski”, poszerzenie wiedzy na temat tradycji i i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, opracowanie prezentacji multimedialnych m.in.„Boże Narodzenie na Ukrainie /w Polsce” oraz narzędzi sprawdzających wiedzę. W przyszłości chcemy pracować w obszarze poznawania własnych regionów i zaprezentować Kalisz jako najstarsze miasto w Polsce oraz zwiedzić najstarsze miasto Ukrainy. Zależy nam na wieloletniej współpracy która pozwoli przełamać bariery i zniszczyć stereotypy w stosunkach polsko-ukraińskich.

Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko: Karolina Kościuszko

Email: zsg-hkalisz@wp.pl

Rola w szkole: kierownik warsztatów szkolnych

Języki: polski


Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego"
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego"
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego"
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego"
Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE