Loading...
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu
pofile
Dane szkoły

Adres szkoły: ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz

Kraj: PL

Województwo: wielkopolskie

Typ szkoły: podstawowa

Strona www: http://www.sp10.kalisz.pl/

Link do profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-10-im-Marii-Konopnickiej-w-Kaliszu-114517749920234/

Liczba uczniów: 485

Wiek uczniów: 7 - 15 lat


Charakterystyka szkoły (informacja o szkole, zasoby własne, samorząd uczniowski, koła zainteresowań, koła europejskie, etc.)
Szkoła liczy 485 uczniów, którzy uczą się w 21 oddziałach. Wśród nich jest 225 dzieci w wieku 7 - 10 lat i 260 uczniów w wieku 11 - 15 lat. Zatrudnionych jest 52 nauczycieli i 15 pracowników obsługi. Posiadamy bogate wyposażenie, nowocześnie urządzone sale, halę sportową oraz kompleks boisk. Pielęgnujemy pamięć o patronce - Marii Konopnickiej, prowadzimy izbę pamięci. Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w nauce, chętnie biorą udział w konkursach i zawodach sportowych. Ulubioną dyscypliną sportu jest piłka ręczna. Organizujemy wiele uroczystości i wydarzeń: literacką grę miejską, noc kultury, festiwal talentów, festiwal nauki, festiwal filmów obcojęzycznych. Wydarzenia te obejmują swym zasięgiem całe województwo. Oprócz tego organizujemy ogólnopolskie, wojewódzkie i miejskie konkursy plastyczne, literackie, matematyczne, poetyckie i recytatorskie. Uczniowie chętnie uczestniczą w akcjach związanych z wolontariatem, w szkole działa Grupa Wsparcia oraz koło PCK i Caritas, które organizują zbiórki na rzecz potrzebujących. Konflikty między rówieśnikami rozwiązują szkolni mediatorzy - uczniowie, którzy pod okiem psychologa uczą się mediacji. Atrakcje dla młodzieży inicjowane są przez Samorząd Uczniowski, który organizuje obchody różnych świąt, np. dzień życzliwości, dzień czekolady itp. Prowadzą dyskoteki, a także aktywne przerwy, podczas których można na korytarzu ćwiczyć układy taneczne. Realizujemy projekty Erasmus+. Współpracowaliśmy ze szkołą z Kamieńca Podolskiego.


Atrakcje w miejscowości i regionie
Kalisz jest najstarszym miastem w Polsce, liczy 100 tys. mieszkańców. Od nazwy jednej z dzielnic "Szczypiorno" pochodzi piłka ręczna - znana dyscyplina sportu. Z miastem tym związani byli znani polscy poeci: Maria Konopnicka, Maria Dąbrowska i Adam Asnyk. Posiadamy rezerwat archeologiczny, piękny teatr i najstarszy w Polsce park miejski. W pobliżu znajduje się pałac myśliwski, gdzie w młodości bywał Fryderyk Chopin. Teraz odbywają się tam koncerty muzyczne. W odległości ok. 10 km od miasta jest rezerwat żubrów i zamek - muzeum. Niedaleko znajduje się także nowoczesny zakład utylizacji odpadów komunalnych. W mieście jest wiele obiektów sakralnych, w tym katedra i narodowe sanktuarium, także cerkiew i cmentarz żołnierzy ukraińskich. Uczniowie chętnie wyjeżdżają na wycieczki do oddalonej o 90 km kopalni soli, gdzie zwiedzają wyrobiska położone na głębokości ok. 600 m pod ziemią. Kalisz słynie z koncertów muzyki jazzowej, jest siedzibą największych w Polsce firm spożywczych i odzieżowych.


Kogo i do jakiej współpracy szukamy? (tematy, obszary i formy współpracy)
Chętnie nawiązalibyśmy współpracę w zakresie nagrywania filmów na potrzeby Miejskiego Festiwalu Filmów Obcojęzycznych, który cieszy się wśród uczniów dużą popularnością, a najlepsze filmy wyświetlane są w kinie. Myśleliśmy też o wymianie doświadczeń na temat rozwijania samorządności i pracy Samorządu Uczniowskiego. Kolejny obszar naszych zainteresowań to działalność teatralna. W szkole mamy koło teatralne, które przygotowuje spektakle na uroczystości szkolne. Z osobami zainteresowanymi sportem wymienilibyśmy doświadczenia jakie posiadamy w trenowaniu piłki ręcznej. Nasi absolwenci byli powoływani w skład kadry wojewódzkiej i narodowej. Nasz trener ma uprawienia I klasy, najwyższe w tej dziedzinie sportu. Chętne do współpracy są także dzieci z klas II i III (8 - 10 lat), które mogłyby przedstawić zwyczaje, kulturę i tradycje naszego kraju, prowadzić w języku angielskim korespondencję, nagrywać filmiki. Można się również skupić na zagadnieniach cyberprzemocy, wykluczenia, uzależnień.

Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko: Beata Prus

Email: bp2001@wp.pl

Rola w szkole: dyrektor szkoły

Języki: polski, rosyjski, angielski, niemiecki


Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu
Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE