Loading...
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. "Ziemi Kujawskiej" w Przemystce
pofile
Dane szkoły

Adres szkoły: Przemystka 21 88-200 Radziejów

Kraj: PL

Województwo: Kujawsko-Pomorskie

Typ szkoły: Szkoła Ponadpodstawowa

Strona www: www.przemystka.pl

Link do profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-RCKU-w-Przemystce-1679445695639979

Liczba uczniów: 500

Wiek uczniów: 15-20


Charakterystyka szkoły (informacja o szkole, zasoby własne, samorząd uczniowski, koła zainteresowań, koła europejskie, etc.)
ZSRCKU łączy prawie 60-letnie doświadczenie z nowatorskim spojrzeniem na proces kształcenia i edukacji,dzięki czemu nasza placówka cieszy się dużą popularnością wśród absolwentów Szkół Podst.,którzy decydują się kontynuować tu naukę.Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną,dzięku której uczniowie rozwijają kompetencje zaw. w zakresie zdobycia wykształcenia zgodnie z wybranym profilem-Technikum Hotelarstwa,Żywienia i Usług Gastronomicznych,Ekonomiczne,Rolnicze,Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.Szkoła usytuowana jest na terenie wiejskim i większość uczniów z nich pochodzi.Na bieżąco unowocześniane są pracownie,rozwija się,aby dać absolwentom możliwość dobrego startu w życiu zawodowym.Uczniowie wykazują różnorodne pasje,które rozwijają w czasie uczestnictwa w kołach zainteresowań z zakresu językowego,zawodowego czy muzycznego.Samorząd Uczniowski prowadzi stronę na Facebooku,wspiera akcje pomocy innym,chętnie organizuje i włącza się w różne inicjatywy.Wspierając uczniów dbamy o to,aby nasza baza dydaktyczna wciąż się poszerzała i stanowiła zasób i podstawę do wykształcenia,rozwoju i wychowania naszej młodzieży.Szkoła to budynek trzypiętrowy,z ogólnodostępnym parkingiem.Posiadamy zmodernizowanie pracownie gastronomiczne,hotelarskie,sale lekcyjne wyposażone w rzutniki,tablice multimedialne,laptopy,dostęp do Internetu,salę do mobilnego nauczania języków ze stanowiskami do tłumaczeń,odsłuchu,Aulę-scena,nagłośnienie,projektor,mikrofon,bus szkolny,co wpływa na podniesienie standardów.


Atrakcje w miejscowości i regionie
Wśród naszych uczniów panuje tendencja na kultywowanie i wykorzystywanie w sposób konstruktywny zasobów, zgłębianie historii,poznawanie atrakcji.Przy szkole prężnie działa Zespół Tańca "Kujawioki",młodzież uczy się tańca Kujawiak.Uczniów w poznawaniu smaków regionu wspiera lokalne Koło Gospodyń Wiejskich.Uczniowie mają możliwość rozwijania pasji muzycznych w Szkole Muzycznej,organizującej liczne koncerty i konkursy.Towarzystwo miłośników Kujaw dba o poszerzanie świadomości historycznej młodego pokolenia organizując wystawy tematyczne w Izbie Pamięci,a także konkursy historyczne.W regionie działa również Radziejowski Dom Kultury,który wielokierunkowo wspiera wszelkiego rodzaju działalność kuturalną,edukacyjną i wychowawczą.W podróż po malowniczym regionie Kujaw możemy udać się do Kruszwicy, słynnago miasta "Popiela",którego wizytówką jest "Mysia Wieża".Ciekawą atrakcją jest zachowana w bardzo dobrym stanie Bazylika św.Apostołów Piotra i Pawła w stylu romańskim. Region bogaty w atrakcje.


Kogo i do jakiej współpracy szukamy? (tematy, obszary i formy współpracy)
Poszukujemy partnera,który wspólnie z naszą szkołą weźmie udział w inicjatywie wymiany młodzieży w ramach konkursu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.Byłoby to dla nas nowe wyzwanie.Obszar współpracy,który chcielibyśmy realizować obejmuje nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie wymiany doświadczeń kulturalnych:tańca,muzyki,smaków,tradycji regionu.Formą współpracy z partnerem byłaby promocja regionu,lokalnych zasobów,kultywowanie dziedzictwa kulturalnego przekazywanego z pokolenia na pokolenie.W ramach realizacji przedsięwzięcia pragniemy podnieść kompetencje wielojęzyczności, przełamania stereotypów,otwarcia się na Europę,wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów z terenów wiejskich i właśnie partnera o takich priorytetach poszukujemy.W ramach współpracy realizując projekt ważne dla nas jest nawiązanie pozytynych kontaktów,które będą krokiem do rozwoju kompetencji społecznych,samorealizacji zdobycia i przekazania umiejętności uczniom z kraju partnerskiego.Dbamy o rozwój.

Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko: Angelika Wszołek

Email: angelika.wszolek@tlen.pl

Rola w szkole: nauczyciel języka rosyjskiego

Języki: rosyjski/angielski


Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE