Loading...
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
pofile
Dane szkoły

Adres szkoły: Żwirki i Wigury 2 ; 62-065 Grodzisk Wlkp.

Kraj: PL

Województwo: wielkopolskie

Typ szkoły: Ponadpodstawowa

Strona www: https://zst-grodzisk.pl/

Link do profilu na Facebooku: FB: Zespół Szkół technicznych w Grodzisku Wielkopolski lub Instagram: różowa_plus

Liczba uczniów: ok 1700 uczniów

Wiek uczniów: 15 - 20


Charakterystyka szkoły (informacja o szkole, zasoby własne, samorząd uczniowski, koła zainteresowań, koła europejskie, etc.)
W 2017 roku Zespół Szkół Technicznych uzyskał zaszczytny tytuł "WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU" , nagroda jest uhonorowaniem osiągnięć placówki w zakresie szkolnictwa zawodowego na terenie województwa wielkopolskiego. Szkoła posiada w swoich zasobach wyspecjalizowane pracownie zawodowe: gastronomiczne, informatyczne, mechatroniczne, budowlane, poligrafii czy logistyki. Dzięki temu uczniowie zdają egzaminy zawodowe na wysokim poziomie i bez problemu odnajdują zatrudnienie na lokalnym rynku pracy w zawodzie, który zdobyli podczas nauki w szkole. W roku szkolnym 2019/2020 nasza młodzież osiągnęła wiele sukcesów w konkursach krajowych i regionalnych. Szkoła realizuje szereg projektów unijnych i regionalnych. Opis każdego projektu oraz wszystkich konkursów znajduje się na szkolnej stronie: https://zst-grodzisk.pl/. Ważnym projektem, który realizuje szkoła jest "CZAS ZAWODOWCÓW BIS ZAWODOWA WIELKOPOLSKA" Uczniowie biorą udział w tygodniowych praktykach w specjalistycznych laboratoriach na Politechnice Poznańskiej oraz w organizowanych przez uczelnię płatnych praktykach zawodowych. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który organizuje w szkole wiele wydarzeń kulturalnych oraz akcji charytatywnych. Prężenie działa również Szkolny Klub "EUROFAN" oraz szkolny klub turystyczny "KLOPS" , który organizuje spotkania z europosłami w Polsce oraz wyjazdy studyjne do Brukseli, Strasburga oraz Berlina oraz wiele wycieczek turystycznych, najdalszą wyprawą był wyjazd do Maroka w 2018 roku.


Atrakcje w miejscowości i regionie
- Ratusz Poznański oraz atrakcje znajdujące się na starym rynku - Ostrów Tumski - miejsce rozpoczynające historyczne dzieje Poznania i Polski. - Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu - to jedna z największych instytucji kultury w kraju - Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - jedynego wygranego powstania w Polsce, rozpoczynające dzieje II RP. - Termy Maltańskie - największy i najlepszy wodny kompleks rekreacyjno-sportowy w Polsce wykorzystujący naturalne wody geotermalne. - Fort VII w Poznaniu właściwie KL Posen – miejsce uwięzienia i kaźni Wielkopolan istniejące w czasie niemieckiej okupacji na terenie Polski - Muzeum Ziemi Grodziskiej oraz przejażdżki zabytkowymi drezynami kolejowymi - Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa - Parowozownia Wolsztyn - Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego - Rezerwat archeologiczny w Biskupinie - jest jednym z największych w Europie. Dzięki swojej wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski został uznany za Pomnik Historii.


Kogo i do jakiej współpracy szukamy? (tematy, obszary i formy współpracy)
- międzynarodowe doradztwo zawodowe; warsztaty z możliwości poszukiwania pracy, dalszego rozwoju zawodowego itp. - wspieranie międzynarodowych aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja przedsiębiorczości - wartszaty z zakładania działalności gospodarczej - międzynarodowe warsztaty z przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim, - międzynarodowe praktyki zawodowe - wymiany uczniowskie w celu zdobycia dodatkowych kompetencji zawodowych - nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym np. rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi IT, - wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej - benchmarking z Ukraińskim systemem kształcenia zawodowego; - wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób; wspólne warsztaty historyczne dotyczące trudnej historii obu narodów

Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko: Wojciech Drozd

Email: wojciechdrozdbuk@wp.pl

Rola w szkole: nauczyciel przedmiotów zawodowych

Języki: polski i niemiecki


Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE