Loading...
Szkoła ogólnokształcąca w Kozłowie
pofile
Dane szkoły

Adres szkoły: Kozłów, obwód Ternopolski, ul. Hałycka, 14

Kraj: UA

Województwo: Ternopolskie

Typ szkoły: ogólnokształcąca

Strona www: https://kozliv-zosh.e-schools.info/

Link do profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%97%D0%9E%D0%A8-%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2-108522011319313

Liczba uczniów: 300

Wiek uczniów: 7-18, (uczniowie, którzy uczą się języka polskiego 10-18)


Charakterystyka szkoły (informacja o szkole, zasoby własne, samorząd uczniowski, koła zainteresowań, koła europejskie, etc.)
Ciekawa, kolorytna szkoła ze swoimi tradycjami i świętami. Samorząd uczniowski nazywa się uczkom. Dużo kółek sportywnych (piłka nożna, siatkówka, tenis, floorball, wojskowo-patriotyczny wykształ). Jest jeszcze kółko pracy ręcznej, horeograficzne. Chór szkolny i przy cerkwi.


Atrakcje w miejscowości i regionie
W obwodzie, to naprawdę są dużo: świątynie, zamki, natura, rozrywki. Więcej tu: http://www.natemat.com.pl/podroze/kraje/ukraina/ziemia-tarnopolska-ukraina.html


Kogo i do jakiej współpracy szukamy? (tematy, obszary i formy współpracy)
Cociaż mieszkamy we wsi, ale to jest duża wieś, nawet nazywano ją wieś typu miejskiego. Od początku swego istniena tu mieszkali Polacy, był Polski kościoł, szkoła, gorzelnia, która funkcjonuje do dzisiaj. Mamy dużo ciekawych i kolorytnych ukraińskich tradycje, które przechodzą od pokolenia do pokolenia, w naszej szkole, już dziewiąty rok, dzieci uczą się języka polskiego, jako obcego, dużo czytamy, o tradycjach i obrzędach sąsiadów, więc chcielibyśmy zapoznać się z nimi bliżej. Formy współpracy to - wymiana uczniów, pisanie listów, wspólne lekce zdalne, poszukiwanie wspólnych korzeni, porównywanie tradycji, czyli jak obchodzone są Boże Narodzenie i Wielkanoc. Szkoła nasza chociaż jest ogólnokształcąca, ale ciasno związana z cerkwią i chrześcijaństwem, dla tego szukamy do współpracy szkołę podobną. Też interesujemy się sportem. Dużo uwagi poświęcamy wychowaniu wojskowo-patriotycznemu

Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko: Mariana Kacan

Email: mariana.kacan@gmail.com

Rola w szkole: nauczyciel języka polskiego

Języki: polski, ukraiński,angelski


Szkoła ogólnokształcąca w Kozłowie
Szkoła ogólnokształcąca w Kozłowie
Szkoła ogólnokształcąca w Kozłowie
Szkoła ogólnokształcąca w Kozłowie
Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE