Loading...
Zespół Szkół Technicznych
pofile
Dane szkoły

Adres szkoły: ul. T. Kościuszki 5

Kraj: PL

Województwo: Śląskie

Typ szkoły: Ponadpodstawowa

Strona www: www.zstrybnik.pl

Link do profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/zstrybnik/

Liczba uczniów: 1400

Wiek uczniów: 15-20


Charakterystyka szkoły (informacja o szkole, zasoby własne, samorząd uczniowski, koła zainteresowań, koła europejskie, etc.)
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku jest szkoła˛ w woj. śląskim z prawie 70 letnia˛ tradycja˛, w skład której wchodzi Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica, Branżowa Szkoła i Stopnia nr 1 im. Stanisława Staszica. Pod okiem 150 wykwalifikowanych nauczycieli kształci się tutaj 1400 uczniów. Szkoła zapewnia wysoka˛ jakość kształcenia w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik awionik, mechanik monter maszyn i urządzeń , elektromechanik pojazdów samochodowych. Szkoła współpracuje z wieloma lokalnymi przedsiębiorstwami a efektem tych kontaktów są˛ podpisywane umowy partnerskie oraz gwarancje pracy dla absolwentów. Zespół Szkół Technicznych współpracuje również z wieloma partnerskimi szkołami z Grecji, Rumunii, Turcji, Włoch, Portugalii, Czech, Słowacji, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Austrii i Litwy realizując wspólne projekty i organizując różne zawody. Do najważniejszych z nich należą: Międzynarodowy Turniej Robotów ”Robotic Tournament”, Międzynarodowy Konkurs Informatyczny oraz Festiwal Młodych Talentów.


Atrakcje w miejscowości i regionie
Rybnik jest największym miastem Subregionu zachodniego województwa śląskiego. Turysta zainteresowany dziedzictwem przeszłości Rybnika znajdzie tutaj interesujące świadectwa historii wpisanej w życie miasta: a. świątynia neogotycka, zbudowana wg projektu architekta Ludwika Schneidera w latach 1903 – 1906 - jedna z najwyższych świątyń na Górnym Śląsku (96-metrowe wieże) b. budynek ratusza i starostwa powiatowego z XIX w. c. dwa kościoły drewniane z XVI i XVII w. d. kościółek akademicki z XV w e. rzeźba Jana Nepomucena z początków XIX w. f. zamek - przebudowywany wielokrotnie - obecnie w stylu klasycystycznym, g. kościoły z przełomu XVIII/XIX w. h. zabytkowa kopalnia Ignacy mająca ponad 100 lat, i. starówka z XVI i XIX w. j. w Stodołach i Rudach znajdują się obiekty pocysterskie W okolicy miasta znajduje się wiele miejsc rekreacyjnych: trasy rowerowe (około 200 km), zalew rybnicki, tężnia solankowa, 3 baseny kryte, przystań żeglarska, ścieżki spacerowe, park edukacyjny dla dzieci.


Kogo i do jakiej współpracy szukamy? (tematy, obszary i formy współpracy)
Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy w dziedzinie wymiany młodzieży dotyczącej projektów kulturalnych (wspólne poznawanie dziedzictwa kulturalnego, wymiana doświadczeń, tworzenie wspólnych warsztatów, wyjazdów edukacyjnych młodzieży, wymiana nauczycieli). Współpracujemy również z różnymi szkołami zagranicznymi w ramach praktyk zawodowych podczas których nasi uczniowie poznają języki, zdobywają doświadczenie teoretyczne i zawodowe w zagranicznych zakładach pracy. Interesuje nas docelowo stała współpraca.

Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko: Krzysztof Kopiczko

Email: k.kopiczko@zstrybnik.pl

Rola w szkole: nauczyciel religii

Języki: polski, rosyjski


Zespół Szkół Technicznych
Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE