Loading...
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie
pofile
Dane szkoły

Adres szkoły: ul. Puszkina 5 43-603 Jaworzno

Kraj: PL

Województwo: śląskie

Typ szkoły: podstawowa

Strona www: https://sp5-jaworzno.edupage.org/

Link do profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowaNr5WJaworznie

Liczba uczniów: 400

Wiek uczniów: 7-15


Charakterystyka szkoły (informacja o szkole, zasoby własne, samorząd uczniowski, koła zainteresowań, koła europejskie, etc.)
350 uczniów, 40 nauczycieli. Jesteśmy otwarci na współpracę międzynarodową, zarówno online, jak i wymiany / spotkania uczniowskie. Aktualnie uczestniczymy w programie Erasmus+ Akcja KA1. Mamy rozbudowaną sieć zajęć dodatkowych, w młodszych klasach wprowadzamy CLIL. Uczestniczymy w projektach eTwinning, chętnie gościmy nauczycieli z innych krajów na obserwacje lekcji. Duży nacisk kładziemy na wychowanie patriotyczne. Słyniemy z przepięknych koncertów i akademii.


Atrakcje w miejscowości i regionie
Szkoła znajduje się w starym budynku, który pierwotnie służył jako budynek obozowy - filia obozu Auschwitz. Mamy Izbę Pamięci, spotykamy się z weteranami. Miasto ma bardzo bogatą sieć ścieżek i tras rowerowych. Warto zobaczyć Międzynarodowe Centrum Nurkowe KOPARKI w przepięknym Parku Gródek. Oprócz tego Park Angielski i GEOsferę. Jaworzno ma mnóstwo rozległych terenów zielonych i tras spacerowych, jest gdzie wędrować.


Kogo i do jakiej współpracy szukamy? (tematy, obszary i formy współpracy)
Szukamy szkół podstawowych, również nauczycieli do dzielenia się dobrymi praktykami, do obserwacji lekcji (job shadowing). Mamy duże doświadczenie w organizacji procesu kształcenia dla uczniów z dysfunkcjami.

Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko: Anna Wacowska

Email: wacowskanna@gmail.com

Rola w szkole: nauczyciel, koordynator współpracy międzynarodowej

Języki: polski, angielski, rosyjski


Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE