Loading...
Związek Ukraińców w Polsce
Association of Ukrainians in Poland
Об'єдання українців у Польщі
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: Koscieliska 7, 03-614 Warszawa, Polska

Strona www: https://ukraincy.org.pl/

Forma prawna: stowarzyszenie

Organizacja ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce. Działa od 1990 r.. Zorganizowana w 10 oddziałach regionalnych i 73 kołach terenowych. Największa organizacja ukraińska, skupiająca ok. 2000 członków. Prowadzi działalność kulturalną, oświatową oraz reprezentuje interesy społeczności ukraińskiej wobec władz i społeczności lokalnych. Prowadzi wiele świetlic, bibliotek. Wydaje tygodnik Nasze Słowo. Działa na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa ukraińskiego w Polsce, porozumienia i współpracy polsko-ukraińskiej, dialogu historycznego i integracji wielokulturowej Polski i Ukrainy,


Ostatnio dodane projekty

Ostatnio dodane ogłoszenia

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE