Loading...
Federacja Mazowia
Mazovia Federation
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: Kredytowa 6/22, 00-062 Warszawa, Polska

Strona www: http://www.mazowia.org.pl

Forma prawna: związek stowarzyszeń

Federacja działa od ponad 15 lat na terenie województwa mazowieckiego. Jesteśmy dobrowolnym porozumieniem ponad 60 różnorodnych NGO-sów. Wśród nas są małe organizacje z terenów wiejskich i duże działające w Warszawie, stowarzyszenia i fundacje, o zróżnicowanym profilu – od kultury przez ekologię po pomoc społeczną. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności. Mazowia oferuje także skuteczne narzędzie do lobbowania na rzecz III sektora oraz wyrazistą pozarządową reprezentację mówiącą jednym głosem w rozmowach z sektorem publicznym. We wszystkich działaniach Mazowia zwraca baczną uwagę na przestrzeganie etyki zawodowej i wartości III sektora formułowanych w Karcie Zasad Organizacji Pozarządowych oraz w Karcie Różnorodności.


Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE