Loading...
Fundacja BORUSSIA
BORUSSIA Foundation
Фонд БОРУССИЯ
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: Zyndrama z Maszkowic 2, 10-133 Olsztyn, Polska

Strona www: http://borussia.pl/

Forma prawna: fundacja

Fundacja BORUSSIA jest polską organizacją pozarządową. Działa od 2006 r. kontynuując działalność prowadzoną od 1990 roku przez Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”. Ideą przewodnią naszych działań jest tworzenie w Europie nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami narodowościowymi w odwołaniu do wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, dawnych Prus Wschodnich. W kręgu naszych zainteresowań znajduje się problematyka historyczna, kulturalna i społeczna, prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne na rzecz budowania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i ochrony krajobrazu kulturowego. Realizujemy je wspólnie z partnerami z Polski i z zagranicy. Od 2013 r. prowadzimy w Olsztynie Centrum Dialogi Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA.


Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE