Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 26.10.2023
  • 0 
  • 0 
Analiza ogólnego stanu ekonomiczno-społecznego Armenii, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet

Analiza ogólnego stanu ekonomiczno-społecznego Armenii, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet
  • Autor/wydawca: Marek Reszuta/Fundacja IPW
Opis publikacji

Analiza w sposób kompleksowy analizuje poszczególne wskaźniki gospodarcze i dane statystyczne obrazujące sytuację gospodarczą Armenii, ze szczególnym uwzględnieniem roli i pozycji kobiet w społeczeństwie, finansach i gospodarce Armenii.

W analizie przeanalizowane zostały, w ujęciu kilkuletnim, z oceną dynamiki i rozwoju, takie wskaźniki jak:

- Produkt Krajowy Brutto

- Ponadnormatywny napływ osób do Armenii po rozpoczęciu przez Rosję działań wojennych na Ukrainie w 2022 r. 

- Ponadnormatywny napływ waluty do Armenii po lutym 2022 r.

- Inflacja

- Aprecjacja drama armeńskiego

- Deficyt budżetowy i dług zagraniczny

- Poziom biedy

- Emeryci

- Bezrobocie

- Struktura regionalna Armenii

- Dostęp do edukacji

Analiza zakończona jest podsumowaniem w postaci zaleceń ekspertów IPW zmierzających do poprawy sytuacji finansowej kobiet w Armenii.

„Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”


Licencja

Języki wydania
  • polski

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE