Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 14.05.2020
  • 0 
  • 0 
Jak działać lokalnie?

Jak działać lokalnie?
  • Autor/wydawca: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego
Opis publikacji
Publikacja "Jak działać lokalnie?" powstała w ramach projektu „Jak działać lokalnie? Szkolenie dla działaczy sektora pozarządowego”
realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego z Warszawy. W czasie projektu przeprowadziliśmy szkolenia z projektowania i realizacji diagnoz lokalnych
dla aktywistek i aktywistów z czterech ukraińskich organizacji z obwodu donieckiego: Vilna Khata z Kramatorska, Teplytsya ze Słowiańska, Stowarzyszenie Odrodzenie i Rozwój z
Bachmutu oraz Nova Druzhkivka z Drużkowki. W niniejszej publikacji chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem - zarówno z realizacji samego projektu, jak i przeprowadzonych przez nas diagnoz lokalnych. Wierzymy, że prawidłowo przeprowadzone diagnozy lokalne mogą nie tylko odpowiedzieć na wiele pytań, usystematyzować i wzbogacić już posiadaną wiedzę czy pomóc w pisaniu
wniosków na kolejne działania, ale przede wszystkim znacząco przyczynić się do rozwoju organizacji oraz działających w niej ludzi.
Diagnozy lokalne to narzędzie, które pozwala nam istnieć i działać w danej społeczności bardziej świadomie - z uwagą przyglądając się nie tylko temu, czego jeszcze nie znamy, ale
także temu, co wydaje się bliskie i znajome, a wciąż może kryć znaczenia, które dopiero
czekają na inne, świeże spojrzenie. Diagnoza lokalna to przede wszystkim sztuka zadawania sobie samemu pytań odnośnie tego, ile tak naprawdę wiemy o naszej okolicy i dawanie na nie szczerych odpowiedzi. 
Inspiracją do wydania tej publikacji oraz w ogóle do przeprowadzenia projektu “Jak działać lokalnie?” była chęć podzielenia się naszym doświadczeniem z prowadzenia lokalnych diagnoz
dla instytucji kultury z aktywistkami i aktywistami, którzy działając w swoich społecznościach, na co dzień mierzą się z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi praca w sektorze pozarządowym.
Oprócz niezaprzeczalnych sukcesów w postaci udanych projektów i dowodów na to, że ich praca ma sens i pomaga budować lepsze jutro, działacze społeczni często w swojej pracy zderzają się także z brakiem zaangażowania członków lokalnej społeczności, trudnościami administracyjnymi, formalnymi, nadmiarem obowiązków czy brakiem stabilności finansowej.
Trudno te wszystkie problemy rozwiązać od razu, dlatego uważamy, że w pracy ze społecznościami lokalnymi niezbędna jest umiejętność wyznaczania sobie celów i określania
obszarów, na których chcemy się skupić - takich, z którymi praca jest nie tylko przyjemnością, ale też odpowiada na realną potrzebę społeczną. Wierzymy, że takie ukierunkowane i
przemyślane działanie przyniesie najwięcej korzyści dla wszystkich - zarówno odbiorców, jak i realizatorów projektów.

Diagnoza lokalna to narzędzie pozwalające dowiedzieć się, co jest tak naprawdę ważne w danej społeczności i nad czym warto popracować najpierw, zanim zaangażujemy się w projekty wymarzone przez nas, które jednak nie są możliwe do realizacji w tym momencie ze względu choćby na inne niezaspokojone potrzeby danej społeczności. Wszystkie propozycje metod i narzędzi zawartych w tej publikacji bazują na wieloletnich
doświadczeniach związanych ze Stowarzyszeniem badaczek i badaczy, którzy wiedzę i umiejętności wyniesione ze studiów etnologicznych przekładają na działania w sektorze kultury.
Jednak nasze doświadczenie nie ogranicza się jedynie do badań - w Stowarzyszeniu działa prężna grupa edukatorek i edukatorów, którzy działają w szkołach i lokalnych społecznościach,
wykorzystując w swojej pracy metodologię etnologii i antropologii kulturowej. Od 2009 roku wielokrotnie byliśmy zapraszani, aby wspólnie z nauczycielami i uczniami pracować nad lokalnym dziedzictwem, zwyczajami czy pamięcią, realizując również działania, które były pierwszymi etapami lokalnej diagnozy. Co tak naprawdę znajduje się w naszej wsi, mieście czy dzielnicy? Jakie mamy zasoby? Jakie są u nas ciekawe miejsca, budynki, ludzi, historie? Co nas interesuje? O czym chcielibyśmy wiedzieć więcej? Na czym możemy bazować w naszych działaniach? Odwiedzaliśmy szkoły w całej Polsce, rozmawiając o metodach pracy etnografa, tradycjach poszczególnych regionów i lokalnych opowieściach. Z każdego z tych spotkań wynosiliśmy nową wiedzę i refleksje. Doświadczenia te są dla nas bardzo ważne nie tylko w obszarze samej edukacji, ale także rozwijania naszej metodologii badawczej, która często opiera się przecież na narzędziach edukacji nieformalnej czy animacji kulturalnej (zob. rozdział Jak to ugryźć? Czyli narzędziownik diagnostyczny).

Tagi

Licencja
  • Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe

Języki wydania
  • ukraiński

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE