Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 14.05.2020
  • 0 
  • 0 
Dziedzictwo na nowo. Materiały inspiracyjne i ćwiczenia dla pracujących z dziećmi i młodzieżą

Dziedzictwo na nowo. Materiały inspiracyjne i ćwiczenia dla pracujących z dziećmi i młodzieżą
  • Autor/wydawca: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego
Opis publikacji

Publikacja "Dziedzictwo na nowo. Materiały inspiracyjne i ćwiczenia dla pracujących z dziećmi i młodzieżą" powstała na potrzeby projektu Innowacje w edukacji o dziedzictwie kulturowym. Seminarium szkoleniowo-inspiracyjne / Local history, memory and cultural heritage in youth education. Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ oraz współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna w Warszawie w 2018 roku. Podczas szkolenia skierowanego do edukatorów, animatorów i muzealników dzieliliśmy się swoim doświadczeniem w zakresie edukacji o dziedzictwie. Chcielibyśmy, by nasz przekaz dotarł także do innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, które chciałyby skorzystać z naszych propozycji. Do nich kierujemy tę niewielką publikację.
Pierwszą część publikacji poświęcamy prezentacji założeń, którymi kierujemy się w swojej pracy. W tej części pokrótce omawiamy, czym jest etnografia, etnologia i antropologia, a także jak rozumiemy kluczowe dla nas pojęcia, takie jak kultura, tożsamość, dziedzictwo, tradycja, a także wielokulturowość, różnorodność i lokalność. Druga część publikacji zawiera opisy ćwiczeń - gorąco zachęcamy do korzystania z przedstawionych pomysłów! Publikację zamykamy artykułem Marii Małanicz-Przybylskiej pt. Skąd jesteśmy - kim jesteśmy?


Licencja
  • Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Języki wydania
  • rosyjski

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE