Loading...
  • Biblioteka
  • Opublikowano: 30.07.2019
  • 0 
  • 1 
Edukacja globalna w szkole podstawowej - raport z badań

Edukacja globalna w szkole podstawowej - raport z badań
  • Autor/wydawca: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Opis publikacji
Celem przyświecajacym powstaniu publikacji "Edukacja globalna w szkole podstawowe - raport z badań" było wsparcie podmiotów działających na rzecz rozwoju perspektywy edukacji globalnej w Polsce, a szczególnie w polskim systemie edukacji. Raport wiedzie czytelnika od sposobu postrzegania i definiowania edukacji globalnej przez nauczycieli i nauczycielki, poprzez doświadczenia nauczycieli i nauczycielek we włączaniu elementów edukacji globalnej w nauczanie, aż po postrzeganie realnych szans i możliwości włączania wątków edukacji globalnej w nauczanie wybranych przedmiotów. Poszczególne rozdziały raportu zawierają wnioski i wynikające z nich rekomendacje.

Licencja
  • Publikacja „Edukacja globalna w szkole podstawowej. Raport z badań (wersja skrócona)” jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zezwala się na dowolne

Języki wydania
  • polski

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE