Loading...
Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
Foundation Institute for Socio-Economic Balance
Фундация Институт Социально Экономического Равновесия
pofile
Dane organizacji

Adres organizacji: Gryfa Pomorskiego, 48c, 81-572 Gdynia, Polska

Strona www: https://irse.pl/

Forma prawna: Fundacja

Działania fundacji IRSE koncentrują się na przeciwdziałaniu dyskryminacji i edukacji międzykulturowej. Pracujemy z imigrantami, wspierając ich w nowym miejscu zamieszkania i realizujemy projekty krajowe i międzynarodowe. Organizujemy szkolenia i warsztaty na temat antydysktyminacji, edukacji międzykulturowej, edukacji globalnej, integracji dla imigrantów i lokalnej społeczności. Od 2015 r. IRSE należy do sieci Żywa Biblioteka Polska i organizuje Żywe Biblioteki, a także do koordynatorów wizyt studyjnych w ramach programu Study To Tours to Poland, które służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. Od 2018 r. Fundacja prowadzi działania w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku, które obejmują organizację zajęć dodatkowych, wyjazdów i wsparcia w nauce. IRSE działa również międzynarodowo organizując min. wymiamy młodzieży i szkolenia.


Ostatnio dodane projekty

Ingiri Youth Club

Katarzyna Błasińska 16.03.2021

0
Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE