Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 24.05.2022
  • 0 
  • 0 
Wspracie organizacyjne dla działań na rzecz uchodźców z Ukrainy

Wspracie organizacyjne dla działań na rzecz uchodźców z Ukrainy
  • Obszar tematyczny: Pomoc uchodźcom
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Polska
Opis projektu
Rosyjska agresja na Ukrainę wywołała kryzys humanitarny w Ukrainie oraz falę uchodźców do Polski. Związek Ukraińców w Polsce jest największą organizacją ukraińską w Polsce. Organizacja podjęła natychmiast działania pomocowe. Wszystkie koła terenowe i oddziały regionalne zorganizowały pomoc wojskową i humanitarną. W ramach tej pomocy, we współpracy z samorządami lokalnymi oraz polskimi organizacjami zorganizowano transporty umundurowania i wyposażenia wojskowego, sprzętu medycznego i leków, żywności i środków higieny. We współpracy z ukraińskimi organizacjami i władzami lokalnymi dokonano ustalono priorytety list zakupowych, zorganizowano transport oraz cały łańcuch logistyczny. Społeczności ukraińskie w Polsce były pierwszymi, naturalnymi strukturami, które przyjmowały i pomagały przyjmować uchodźców wojennych. Szeroka baza wolontariuszy pozwoliła na sprawne rozmieszczenie i otoczenie opieką setek tysięcy uchodźców. Wszystkie te działania realizowane przez ZUwP wymagają koordynacji, wsparcia organizacyjnego a także zabezpieczenia administracyjno-księgowego. Działania pomocowe ZUwP były realizowane ze zbiórki. Ich rzetelne udokumentowanie i rozliczenie wymaga załączenia dodatkowej osoby dla realizacji tego działania. Celem projektu jest wsparcie działań ZUwP na rzecz Ukrainy oraz uchodźców w Polsce poprzez zaangażowanie koordynatorów tych działań, pokrycie kosztów administracyjnych (częściowe) oraz zabezpieczenie administracyjno-księgowe realizowanych działań

Partnerzy projektu

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE