Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 26.10.2021
  • 0 
  • 0 
Wyrównanie szans mniej rozwiniętych regionów Armenii dzięki realizacji projektów rozwojowych

Wyrównanie szans mniej rozwiniętych regionów Armenii dzięki realizacji projektów rozwojowych
  • Obszar tematyczny: rozwój i wsparcie samorządu lokalnego
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
Opis projektu
Projekt jest skierowany do przedstawicieli władz lokalnych Armenii. Główną grupą, która skorzysta z webinariów zorganizowanych w ramach Działania 2. będzie grupa do 30 osób reprezentujących 10-15 wybranych gmin Armenii. Dzięki współpracy z lokalnym partnerem (EDRC) na etapie aplikacji przygotowaliśmy listę samorządów lokalnych, charakteryzujących się niskimi wskaźnikami rozwojowymi i gospodarczymi (poziom rozwoju infrastruktury, poziom inwestycji, PKB per capita, wysoka stopa bezrobocia). Z uwagi na dość scentralizowany system i podporządkowaną hierarchicznie administrację, władza centralna w Armenii zarządza większą częścią środków unijnych i międzynarodowych. Korzystając z doświadczenia nabytego w okresie transformacji, opartego o prawie 30 lat badań naukowych, w ramach tego projektu eksperci z CASE we współpracy z lokalnym partnerem Economic Development and Research Center (EDRC) opracują kurs dla przedstawicieli samorządu lokalnego Armenii oraz przeprowadzą go, przedstawiając doświadczenie, wiedzę oraz konkretne rozwiązania zastosowane w czasie przeprowadzania polskich reform, omawiając możliwości wykorzystania polskich doświadczeń na gruncie ormiańskim.

Tagi

Partnerzy projektu

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE