Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 25.02.2022
  • 0 
  • 0 
Przedsiębiorczość społeczna jako instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w Białorusi

Przedsiębiorczość społeczna jako instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w Białorusi
  • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
Opis projektu
Celem projektu jest wdrożenie instrumentów aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, opartych na polskich doświadczeniach rozwoju ekonomii społecznej. Na bazie szkoły specjalnej z internatem w Mołotkowiczach utworzone zostanie przedsiębiorstwo społeczne adresowanej do tych osób, dla których rynek pracy jest zamknięty, a standardowe metody aktywizacji zawodowej przez służby zatrudnienia nieskuteczne. Planowane działania projektowe obejmą: remont całorocznej szklarni ogrodowej, zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu, i specjalistycznego sprzętu rolniczo-ogrodowego. W celu poznania dobrych praktyk i modeli działania przedsiębiorstw społecznych w Polsce, które będą mogły zostać implementowane w Białorusi, zostanie zorganizowana wizyta studyjna w województwie podlaskim. Powstała w ramach projektu pracownia ogrodnicza, razem z dwoma istniejącymi już pracowniami zawodowymi szkoły (meblarską i krawiecką) - utworzą przedsiębiorstwo społeczne „Centrum Aktywności Zawodowej w Mołotkowiczach”. Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zyskają szansę usamodzielnienia się i wyjścia na otwarty rynek pracy.

Partnerzy projektu
  • Szkoła specjalna z internatem w Mołotkowiczach

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE