Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 13.07.2021
 • 0 
 • 0 
Wzmocnienie systemu wsparcia osób z spektrum autyzmu (ASD) w Gruzji

Wzmocnienie systemu wsparcia osób z spektrum autyzmu (ASD) w Gruzji
 • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Polska
  • Gruzja
Opis projektu
Fundacja Pro Spe we współpracy z Order of Regular Clerks Ministers to the Sick zwana Misją Kamiliańską w Gruzji, w projekcie o nazwie ”Wzmocnienie systemu wsparcia osób z spektrum autyzmu (ASD) w Gruzji” pomaga poprzez zwiększenie zakresu wiedzy i doświadczenia dla specjalistów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu w Tbilisi. Celem projektu jest wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy i umiejętności dzięki specjalistom z Polski partnerom z Gruzji. W ramach projektu odbędą się szkolenia dla dwóch grup specjalistów pracujących z ASD w Tbilisi, w Ośrodku Ojcu Kamilianów oraz wypracowanie narzędzi diagnostycznych do diagnozy funkcjonalnej. Podsumowaniem szkoleń jest przeprowadzenie konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych dla osób z ASD w Gruzji i kampania informacyjna o spektrum autyzmu dla mieszkańców w Gruzji.

Partnerzy projektu
 • Zakon posługujący Chorym (Kamiliani) Filia w Gruzji

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE