Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 15.12.2020
  • 0 
  • 0 
Edukacja o zrównoważonym rozwoju w przedszkolach i szkołach podstawowych Lwowa

Edukacja o zrównoważonym rozwoju w przedszkolach i szkołach podstawowych Lwowa
  • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Ukraina
Opis projektu
Celem projektu jest zachęcenie nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych do podjęcia działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Projekt zakłada przetłumaczenie na język ukraiński lub stworzenie od podstaw szeregu materiałów edukacyjnych poświęconych SDG: kurs lekcji, książki z bajkami edukacyjnymi, publikacji ze scenariuszami zajęć. Materiały edukacyjne zostaną szeroko rozpowszechnione wśród nauczycieli i społeczności lwowskiej. Projekt zakłada bezpośredni udział 230 nauczycieli w projekcie. Każdy nauczyciel otrzyma 2 publikację oraz będzie miał możliwość wzięcia udziału w konferencji stacjonarnej lub szkoleniu online jak i skorzystania z materiałów wideo. Dzięki działaniom promocyjnym prowadzonym na na platformie Ed-Era, Youtube i poprzez sieci kontaktów naszych partnerów projekt dotrze do ponad 8730 dzieci bezpośrednio i 1560 odbiorców pośrednio, zachęcając do stawiania drobnych kroków w stronę lokalnych działań na rzecz przyrody i drugiego człowieka.

Partnerzy projektu
  • Yurashky

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE