Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 26.06.2024
  • 0 
  • 0 
Mamy moc, czyli granice bez ograniczeń, wsparcie uczniów w spektrum autyzmu w gruzińskiej szkole

Mamy moc, czyli granice bez ograniczeń, wsparcie uczniów w spektrum autyzmu w gruzińskiej szkole
  • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Gruzja i Polska
Opis projektu
Projekt „Mamy moc, czyli granice bez ograniczeń, wsparcie uczniów w spektrum autyzmu w gruzińskiej szkole” zrealizowany w okresie 1.06.2023 r.-31.05.2024 r., miał na celu przekazanie partnerskiej gruzińskiej szkole publicznej nr 86 w Tbilisi polskiego doświadczenia, wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wsparcia uczniów ze spektrum autyzmu w szkole i poza nią oraz współpracy nauczycieli i rodziców w tym zakresie. W ramach projektu odbyło się: szkolenie dla gruzińskich nauczycieli i specjalistów oraz rodziców przeprowadzone przez polskie pedagożki i psycholożki z warszawskich szkół społecznych tj. Zespołu Szkół STO i Liceum Ogólnokształcącego nr 17, w Gruzji w listopadzie 2023 r., wizyta studyjna gruzińskich uczestniczek projektu w Warszawie w marcu 2024 w dwóch ww. polskich szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w specjalnym ośrodku wychowawczym Caritasu Diecezji Warszawsko-Praskiej, a także konsultacje online polskich ekspertek dla gruzińskich ekspertek – psycholożek oraz nauczycielek. Zwieńczeniem projektu była konferencja z udziałem szkół gruzińskich i uczestniczek oraz ekspertek projektu, jaka odbyła się online w maju 2024 r.

Partnerzy projektu
  • Publiczna Szkoła nr 86 w Tbilisi

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE