Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 04.01.2024
  • 0 
  • 0 
Sharing knowledge for a stronger agroecology movement in ECA region

Sharing knowledge for a stronger agroecology movement in ECA region
  • Obszar tematyczny: współpraca międzynarodowa i edukacja agroekologiczna
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
Opis projektu
Projekt "Sharing knowledge for a stronger agroecology movement in ECA region" miał na celu współtworzenie i wzmacnianie wymiany wiedzy i praktyk z agroekologii oraz polityk żywnościowych wśród rolników w międzynarodowej sieci BILIM ("ECA Community of Practice on Agroecology"), w szczególności partnerów z Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Ukrainy, Uzbekistanu, Tadżykistanu. Głównym celem projektu było wykorzystanie międzyregionalnej i wielojęzykowej platformy internetowej BILIM.network, dla wzmocnienia podwyższenia kompetencji współpracy międzyregionalnej i organizacji edukacji agroekologicznej. Trzy formy wymiany wiedzy uwzględniały: 1. Serię 12x Dialogów online p.t. "Agroecology Schools Toolkit: Thursday Dialogues" w formie webinariów; 2. Serię 10x artykułów na bazie pogłębionych wywiadów z koordynatorami organizacji uczestniczących w projekcie; 3. Serię 3x międzynarodowych, kwartalnych newsletterów Wszystkie materiały są dostępne na stronie Fundacji www.agropermalab.org

Partnerzy projektu

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE