Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 18.12.2023
  • 0 
  • 0 
Przeciwdziałanie dezinformacji o uchodźcach wojennych z Ukrainy w Polsce

Przeciwdziałanie dezinformacji o uchodźcach wojennych z Ukrainy w Polsce
  • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Polska
Opis projektu
Projekt ma na celu ograniczenie podatności obywateli i obywatelek na szybką zmianę postaw (z otwartych na antyukraińskie) oraz na rosyjską dezinformację. Realizacja tego celu odbędzie się poprzez dwa filary działań – monitoring mediów społecznościowych (przede wszystkim Facebook, Twitter, dodatkowo TikTok, Telegram) oraz fact-checking (część analityczno-badawcza) oraz edukację z zakresu kompetencji medialnych i komunikację pozytywną (działania zmniejszające podatność na dezinformację). Wartością dodaną projektu jest silne powiązanie tych sfer ze sobą, dzięki czemu rezultaty części analityczno-badawczej są jednocześnie zasobem wykorzystywanym do utrwalania pro-ukraińskich postaw i zwiększających odporność na dezinformację. Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Partnerzy projektu
  • Fundacja Roberta Schumana

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE