Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 08.12.2021
  • 0 
  • 0 
Nasz głos - kampania społeczna na rzecz zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami w regionie Shida Kartli, Gruzja / ჩვენი ხმა - სოციალური კამპანია შშმ პირთა მიმართ საზოგადოების ცნობიერების შესაცვლელად შიდა ქართლის რეგიონში, საქართველო

Nasz głos - kampania społeczna na rzecz zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami w regionie Shida Kartli, Gruzja / ჩვენი ხმა - სოციალური კამპანია შშმ პირთა მიმართ საზოგადოების ცნობიერების შესაცვლელად  შიდა ქართლის რეგიონში, საქართველო
  • Obszar tematyczny: problemy społeczne, socjalne
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Gruzja
Opis projektu
„Nasz głos” – to projekt, którego celem jest inspiracja do zmian w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami w Gruzji. Poprzez szereg działań, w tym szkoleń dla uczestników projektu, przygotowanie i realizacje kampanii społecznej „Nasz głos”, wystawę fotografii, reportaże radiowe oraz prezentację 12 historii bohaterów i bohaterek kampanii, chcemy pokazać mieszkańcom regionu Shida Kartli potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz zaakcentować ich prawo do bycia pełnowartościowymi członkami społeczeństwa, życia w godnych warunkach, pracy, edukacji, zabawy, realizowania swoich pasji. Jednocześnie naszym celem jest zainspirowanie samych osób z niepełnosprawnościami do podjęcia zmian we własnym życiu. Aby na przykładzie bohaterów i bohaterek kampanii uzmysłowili sobie, że również mogą wyjść z domu i funkcjonować w społeczeństwie na równych prawach z innymi. Reportaży z bohaterami kampanii "Nasz głos" można posłuchać na stronie: https://verda.org.pl/nasz-glos-kampania-spoleczna-na-rzecz-zmiany-postrzegania-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-regionie-shida-kartli-gruzja,31,pl.html

Partnerzy projektu
  • Welfare and Development Center

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE