Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 09.01.2021
 • 0 
 • 0 
LIDER W EDUKACJI

LIDER W EDUKACJI
 • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Gruzja
  • Polska
Opis projektu
Celem projektu jest przekazanie doświadczeń polskich specjalistów pedagogom z Gruzji w zakresie budowania profesjonalnego wizerunku nauczyciela i tworzenia przyjaznego środowiska w miejscu pracy. Projekt polegać będzie na zorganizowaniu czterech 10-godzinnych szkoleń dla 2 grup nauczycieli, Warsztaty przygotują uczestników do roli nauczycieli LIDERÓW W EDUKACJI przekazujących wiedzę i umiejętności kolejnym grupom nauczycieli i specjalistów. LIDERZY, prowadząc szkolenie parami, przeszkolą kolejne co najmniej 20 osób. Projekt stanowi zastosowanie kaskadowego systemu szkoleń rozwijających kompetencje nauczycieli, który ma zwiększyć zakres i siłę przyrostu zaplanowanych efektów. Trenerzy z Polski podzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w zakresie następującej tematyki: budowania autorytetu, autoprezentacji i rozwijania własnych zasobów, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz umiejętności wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy nauczyciela. Jednym z przygotowanych narzędzi dla nauczycieli LIDERÓW będzie pakiet 4 scenariuszy zajęć do przeprowadzenia w czasie prowadzonych przez nich szkoleń oraz przykładowe materiały szkoleniowe. W ramach projektu zostanie dostosowana strona internetowa partnera, służąca do rejestracji uczestników oraz umożliwiająca pobranie prezentacji z odbytych szkoleń i materiałów szkoleniowych. Projekt zakończy się spotkaniem podsumowującym w Tbilisi. Fundacja Wsparcie i Rozwój wykorzystywać będzie doświadczenie zdobyte w wymiarze prawie 1000 godzin w prowadzeniu różnorodnych szkoleń w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego dla ponad 2500 dyrektorów, nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących w szkołach i przedszkolach. Kluczowym jednak jest mobilizowanie i wykorzystywanie potencjału przeszkolonych w ramach projektu LIDERÓW W EDUKACJI, którzy swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami będą promować wizerunek nowoczesnego nauczyciela, wykorzystującego współczesne metody, techniki i narzędzia. Bazowa idea w realizacji projektu to uruchomienie zmiany edukacyjnej, na którą składać się będą: kaskadowe szkolenia nauczycieli (prowadzone przez grupy nauczycieli LIDERÓW W EDUKACJI przygotowanych przez Fundację); kształtowania umiejętności trenerskich oraz mechanizmów upowszechniania wiedzy; upowszechnienie praktyki stosowania ewaluacji prowadzonych działań szkoleniowych i projektowych oraz analizy wniosków w celu podwyższania jakości i efektywności pracy; zwiększania w środowiskach kadry pedagogicznej świadomości potrzeby samorozwoju.

Partnerzy projektu
 • Education Coalition (EFA)

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE