Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 21.12.2020
  • 0 
  • 1 
Obywatelski radny w ukraińskiej gromadzie

Obywatelski radny w ukraińskiej gromadzie
  • Obszar tematyczny: rozwój i wsparcie samorządu lokalnego
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Ukraina
    • Polska
Opis projektu
Celem projektu jest przekazywanie polskich doświadczeń z zakresu dobrych praktyk w samorządzie lokalnym na grunt ukraiński oraz wzrost kompetencji nowo wybranych samorządowców z obwodów rówieńskiego i wołyńskiego. Planowanymi działaniami są wizyta studyjna 13 ukraińskich radnych i przedstawicieli organizacji strażniczych w Polsce. Podczas wizyty poznają dobre praktyki ze strony urzędu miasta, lokalnych radnych oraz organizacji strażniczej. Po powrocie na Ukrainę zadaniem uczestników wizyty będzie opracowanie diagnozy lokalnych potrzeb w swoich samorządach. Następnie na Ukrainie odbędą się cztery warsztaty (w obwodach wołyńskim i rówieńskim, oddzielne dla samorządowców z miast i gmin wiejskich), podczas których zostaną zaprezentowane polskie doświadczenia a na bazie opracowanych diagnoz, zostaną wypracowane plany działania. Samorządowcy będą mogli skonsultować swoje projekty z polskimi ekspertami. Ostatnim etapem projektu będą warsztaty wdrożeniowe w Łucku i Równem. Zgodnie z problemami wskazanymi w diagnozie, w realizacji projektu chcemy postawić duży akcent na praktykę oraz obustronne konsultacje. Reforma samorządowa oraz nadchodzące wybory są świetną okazją do realizacji zaplanowanych działań.

Partnerzy projektu

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE