Loading...
  • Projekt
  • Opublikowano: 06.05.2020
  • 0 
  • 0 
Aktywny nauczyciel z pasją

Aktywny nauczyciel z pasją
  • Obszar tematyczny: edukacja i wychowanie
  • Kraje, w których realizowany jest projekt:
    • Ukraina
Opis projektu
Projekt „ Aktywny nauczyciel z pasją” jest skierowany do nauczycieli z obwodu winnickiego na Ukrainie. Jego celem jest wyposażenie nauczycieli w kompetencje trenerskie tak aby wzbogacić ich warsztat pracy oraz zbudować ich samoświadomość że sukces w edukacji zależy w znacznej mierze od osobowości nauczyciela. Nauczyciele z 20 szkół nauczyli się jak wykorzystywać kompetencje trenerskie do pracy z uczniem w szkole . Swoje kompetencje zdobyli poprzez szkolenie w Winnicy, wizytę studyjną do Polski połączoną z dalszymi warsztatami. Po powrocie z wizyty w Łodzi w dwuosobowych zespołach pracowali nad opracowaniem zajęć, które przeprowadzili metodą warsztatową w jednej ze swoich klas. Ewaluacja ich konspektów zajęć odbyła się na drugich warsztatach w Winnicy. Po powrocie zwarsztatów przeprowadzili zajęcia z uczniami i zarejestrowali je na filmie. Z tego materiału powstał film edukacyjny, który umieściliśmy w internecie. Nauczyciele przeszkolili również rady pedagogiczne w swoich szkołach.

Partnerzy projektu
  • Winnickie Stowarzyszenie Jednostek Samorzadu Terytorialnego

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE