Loading...
  • Ogłoszenie organizacji
  • Opublikowano: 26.10.2022
Dziecko potrzebie
Dziecko potrzebie

Kogo poszukujemy?
Zaproszenie skierowane jest do osób z Białorusi, Ukrainy i Polski zajmujących się edukacją, pedagogiką, sztuką, arteterapią oraz terapią śmiechem, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniem.

Do czego?
Wydarzenie odpowiada na naglącą potrzebę edukacji pozaformalnej, podnoszącej kompetencje i rozwijającej narzędzia pracy dorosłych profesjonalistów pracujących z dziećmi z obszarów dotkniętych wojną i obecnym kryzysem społeczno-politycznym.
Zaproszenie skierowane jest do osób z Białorusi, Ukrainy i Polski zajmujących się edukacją, pedagogiką, sztuką, arteterapią oraz terapią śmiechem, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniem.
Webinarium zgłębiać będzie zagadnienie traumy oraz przybliży narzędzia z obszaru edukacji kulturalnej, możliwe do wykorzystania w pracy z dziećmi z obszarów zagrożonych.
Webinarium poprowadzą dwie polskie specjalistki pracujące z dziecięcą traumą: MARIA SZYMIEC i WERONIKA IDZIKOWSKA.
Wydarzenie odbędzie się na platformie ZOOM. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Obowiązują zapisy: https://forms.gle/xM1sBrVz7bPtfDDw8
Link do spotkania zostanie wysłany 27.10.
Wydarzenie odbędzie się w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym.
Wydarzenie jest częścią międzynarodowego projektu partnerskiego „Profesjonaliści dla dzieci w sytuacji zagrożenia. Podnoszenie kompetencji i rozwijanie narzędzi w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą i chorobą”
Projekt koncentruje się na wsparciu grupy osób zawodowo zajmujące się pracą z dziećmi w potrzebie (dotkniętymi traumą, chorobą, mierzącymi się z tematami tabu). Z uwagi na utrudnioną możliwość podróżowania i bezpośrednich spotkań, wydarzenia projektowe realizowane będą w formule online. Poprzez przekazanie narzędzi oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności, profesjonaliści z Polski i współpracujący goście z Europy, będą pracować z trzema grupami osób zawodowo działających na rzecz i pracujących z dziećmi. Działania projektowe, koncentrujące się na dotarciu do osób dorosłych, pozwolą za ich pośrednictwem odpowiedzieć na potrzeby dzieci. Założeniem projektu jest również wzajemna wymiana doświadczeń i wspólne, wypracowywanie na bieżąco, poszukiwanie rozwiązań dla problemów wynikających z obecnej sytuacji społeczno-politycznej.
Do współpracy w ramach działań projektowy zaprosiliśmy polskich i zagranicznych profesjonalistów działających na obszarze sztuki włączającej, pedagogiki teatru i tańca, psychologii, edukacji kulturowej, mentoringu artystycznego.
Głównymi partnerami projektu są:
Polski Ośrodek ASSITEJ
Fundacja Czerwone Noski - Klown w Szpitalu
 
BY
ДЗІЦЯ Ў КРЫЗІСНАЙ СІТУАЦЫІ: вебінар
28.10.2022 17:00-20:00 (па польскім часе) / 18:00-21:00 (па беларускім і ўкраінскім часе)
Мерапрыемства адказвае на вострую патрэбу ў нефармальнай адукацыі, спрыяе павышэнню кампетэнцый і распрацоўцы інструментаў для дарослых спецыялістаў, якія працуюць з дзецьмі з раёнаў, пацярпелых ад вайны і цяперашняга грамадска-палітычнага крызісу.
Запрашаюцца асобы з Беларусі, Украіны і Польшчы, якія займаюцца адукацыяй, педагогікай, мастацтвам, арт-тэрапіяй і смехатэрапіяй, а таксама ўсім, хто цікавіцца гэтай праблематыкай.
На вебінары будзе разгледжана праблема траўмы і прадстаўлены інструменты ў сферы культурнай адукацыі, якія можна выкарыстоўваць у працы з дзецьмі.
Вебінар будуць праводзіць польскія спецыялісткі, якія працуюць з дзіцячымі траўмамі: МАРЫЯ ШЫМЕЦ і ВЕРАНІКА ІДЗІКОЎСКАЯ.
Мерапрыемства адбудзецца на платформе ZOOM. Удзел у мерапрыемстве бясплатны.
Патрэбна рэгістрацыя: https://forms.gle/xM1sBrVz7bPtfDDw8
Спасылка на сустрэчу будзе выслана 27.10.
Мерапрыемства на польскай мове з сінхронным перакладам.
Мерапрыемства праводзіцца ў межах міжнароднага партнёрскага праекта «Прафесіяналы — дзецям у надзвычайных сітуацыях. Павышэнне кампетэнцый і развіццё інструментаў у працы з дзецьмі, якія пакутуюць ад траўмаў і захворванняў "
Праект накіраваны на падтрымку групы людзей, якія прафесійна займаюцца працай з дзецьмі, якія знаходзяцца ў цяжкіх крызісных сітуацыях (пацярпелых ад траўмаў, хвароб, маюць справу з табуяванымі тэмамі). У сувязі немагчымасцю паездак і непасрэдных сустрэч, мерапрыемствы праекта будуць праводзіцца анлайн. Прадастаўляючы інструменты і ўдасканальваючы веды і навыкі, спецыялісты з Польшчы і госці-супрацоўнікі з Еўропы будуць працаваць з трыма групамі спецыялістаў, якія працуюць з дзецьмі. Мерапрыемствы праекта, накіраваныя на ахоп дарослых, дазволяць ім адказаць на патрэбы дзяцей. Асновай праекта таксама з'яўляецца ўзаемны абмен вопытам, сумеснае развіццё, пошук рашэнняў праблем, якія вынікаюць з сучаснай грамадска-палітычнай сітуацыі.
Да супрацоўніцтва ў праектнай дзейнасці мы запрасілі польскіх і замежных спецыялістаў, якія працуюць у галіне інклюзіўнага мастацтва, тэатральнай і танцавальнай педагогікі, псіхалогіі, культуралагічнай адукацыі і мастацкага ментарства.
Асноўнымі партнёрамі праекта з'яўляюцца:
Польскі цэнтр ASSITEJ
Red Noski Foundation - клоўн у шпіталі
 
UA
Дитина в кризовий ситуації, вебінар
28.10.2022 о 17:00-20:00 (за польським часом) / 18:00-21:00 (за білоруським та українським часом)
Подія відповідає нагальній потребі в неформальній освіті, підвищуючи компетенції та розвиваючи інструменти для дорослих фахівців, які працюють з дітьми з територій, які постраждали від війни та поточної соціально-політичної кризи.
Запрошення адресоване людям з Білорусі, України та Польщі, які займаються освітою, педагогікою, мистецтвом, арт-терапією та сміхотерапією, а також усім, хто цікавиться даною проблемою.
На вебінарі буде розглянуто питання травми та представлено інструменти у сфері культурної освіти, які можна використовувати в роботі з дітьми з небезпечних територій.
Вебінар проведуть двоє польських спеціалістів, які працюють з дитячими травмами: МАРІЯ ШИМЄЦ та ВЕРОНІКА ІДЗІКОВСЬКА.
Захід відбудеться на платформі ZOOM. Участь у заході безкоштовна.
Запис обов'язковий. https://forms.gle/xM1sBrVz7bPtfDDw8
Посилання на зустріч буде надіслано 27.10.
Захід буде відбуватись польською мовою з синхронним перекладом.
Захід відбувається в рамках міжнародного партнерського проекту «Професіонали для дітей у надзвичайних ситуаціях. Підвищення компетенцій та розвиток інструментів у роботі з дітьми, які постраждали від травм та хвороб»
Проєкт зосереджений на підтримці людей, які професійно займаються роботою з дітьми, які потребують допомоги (страждають від травм, хвороб, мають справу з табуйованими темами). Через ускладнену можливість поїздок і прямих зустрічей, заходи проекту будуть проводитися онлайн. Надаючи інструменти та покращуючи знання та навички, професіонали з Польщі та гості з Європи працюватимуть із трьома групами спеціалістів, які працюють з дітьми та для дітей для дітей. Діяльність проекту, спрямована на охоплення дорослих і дозволить їм реагувати на потреби дітей. Передумовою проєкту є взаємний обмін досвідом, спільний, постійний розвиток, пошук розв’язків проблем, що випливають із поточної суспільно-політичної ситуації.
До співпраці в проєктній діяльності ми запросили польських та іноземних фахівців, які працюють у сфері інклюзивного мистецтва, театральної та танцювальної педагогіки, психології, культурної освіти та мистецького наставництва.
Основними партнерами проекту є:
Польський центр ASSITEJ
Red Noski Foundation - Клоун у лікарні

Skąd?
Polska

Na kiedy?
28.10.2022, godz. 17.00-20.00
Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE