Nazwa użytkownika:
Hasło: Zapomniane hasło?

Statystyka

W naszym portalu jest już
4514 użytkowników,
40 projektów,
561 organizacji,
139 partnerstw.

  REJESTRACJA

Witamy w portalu współpracy międzynarodowej i wspierania społeczeństwa obywatelskiego w regionie Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Zapraszamy do uczestnictwa w portalu, korzystania z jego zasobów i współredagowania jego treści.

Ruszył nabór do pierwszej edycji Sąsiadów 3.0

2016-02-24 17:48:36

Sąsiedzi 3.0 to polsko-ukraińsko-białoruski program pozaformalnej edukacji obywatelskiej, którego celem jest wspieranie osób działających na rzecz solidarności oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.Program zachęca do brania czynnego udziału w demokratycznych procesach podejmowania decyzji dotyczących organizacji życia w społeczeństwie. W ten sposób promuje aktywne postawy obywatelskie oraz solidarność międzyludzką przy uwzględnieniu otaczającego środowiska. „Prowokujemy do odważnego kształtowania świata według własnych pomysłów i marzeń. Naszą cechą charakterystyczną jest praca oparta na metodach edukacji pozaformalnej, której charakter w naturalny sposób pobudza do aktywnego uczestnictwa, krytycznego myślenia, budowania zespołów i owocnej pracy w grupie” – mówi Katarzyna Dorota, koordynatorka Sąsiadów 3.0 w Polsce.

Kto może zostać uczestnikiem programu Sąsiedzi 3.0?

Program przeznaczony jest dla osób od 18 do 35 roku życia, mieszkających w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, które chcą zacząć lub kontynuować swoją przygodę z aktywizacją społeczności lokalnych. Program zaprasza do współpracy ludzi z różnych środowisk i o różnym wykształceniu, studentów, jak i niestudiujących, wolontariuszy z organizacji pozarządowych, jak i osoby niezwiązane z żadnymi instytucjami, pracujące oraz bezrobotne, mieszkańców miast i wsi.
Zgłoszenia przyjmowane są od indywidualnych osób oraz lokalnych zespołów (2 osoby), które mają pomysł na projekt lub na zmianę w swoim otoczeniu. Działania mogą mieć również charakter międzynarodowy – mogą być realizowane wspólnie przez uczestników z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Przebieg programu:

Program trwa od maja 2016 do czerwca/lipca 2017. Podczas tych kilkunastu miesięcy uczestnicy spotykają się na międzynarodowych warsztatach, odbywają wizyty sąsiedzkie i pracują w swoich społecznościach lokalnych. Narzędziami zmian społecznych w rozumieniu programu są projekty lokalne, którym Sąsiedzi 3.0 zapewniają niewielkie wsparcie finansowe.

Zgłoszenia przyjmowane są online do 18 marca 2016 włącznie, formularz rejestracyjny: https://docs.google.com/forms/d/10pjZmi1O0WdSMzBG6Eci7lvgAWheFcylY9F0Z0p9wMA/viewform

Więcej informacji: dialogue-for-change.org & facebook.com/susidy3.0

Background:

Program wyrasta z Pracowni Aktywności Obywatelskiej i jest oparty na jej wartościach. Został stworzony dzięki doświadczeniu osób, które przez lata dbały o rozwój Pracowni. To połączenie stanowi unikatową sytuację, w której nowy i innowacyjny program jest budowany na solidnych fundamentach sprawdzonej struktury, z której koordynatorzy czerpią inspiracje, uwzględniając nieustannie zmieniające się otoczenie i aktualne potrzeby społeczeństw lokalnych.
maysternya.org/pl/

Partnerzy i donatorzy:

Polsko-ukraińsko-białoruski program dla aktywnych lokalnie jest realizowany w ramach projektu Dialogue for Change , finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec oraz Fundację Roberta Boscha.
Partnerami programu w Polsce są Stowarzyszenie Genius Loci - Duch Miejsca z Rudy Śląskiej, Europejskie Centrum Solidarności z Gdańska oraz Stowarzyszenie To.Pole z Krakowa.
Operatorami programu w skali międzynarodowej są stowarzyszenie MitOst z Berlina oraz organizacja Insha Osvita z Ukrainy.

Kontakt:

Sąsiedzi 3.0:
Marta Gawinek-Dagargulia – Polska, Białoruś marta.gawinek@sasiedzi3.org
Ivanna Chupak – Ukraina ivanna.chupak@susidy3.org
Katarzyna Dorota – Polska katarzyna.dorota@sasiedzi3.org

MitOst e.V
Malwina Fendrych fendrych@mitost.org